Kritika Goel: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ Travel Vlogger ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੀ

6ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਗੋਇਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਲੋਗਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦੇਸਾਂ …

source

You might also like